Uprzejmie informujemy, że od 20.05.2024 do 05.07.2024 r. trwa nabór do konkursu „Kluby Rozwoju Cyfrowego – pilotaż (KRC Pilotaż)” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Program polega na uruchomieniu przez gminy 64 pilotażowych Klubów Rozwoju Cyfrowego. Pula środków na ten cel to 30,7 mln zł

z dofinansowaniem dla projektu na poziomie 100%. Maksymalna wysokość dofinansowania pojedynczego projektu wynosi 480 tys. zł.

Kluby mają być miejscami, w których każda osoba dorosła będzie mogła nabyć nowe lub podnieść posiadane kompetencje cyfrowe - w zorganizowanej, ale bezpiecznej i swobodnej atmosferze. Kluby mają zachęcać do wejścia w świat cyfrowy i pomagać się w nim odnaleźć – tak aby każdy potrafił w bezpieczny sposób zrealizować przez internet np. wybraną sprawę w urzędzie czy skorzystać z Internetowego Konta Pacjenta.

Zgodnie z założeniami konkursu, Kluby Rozwoju Cyfrowego mają być prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego (rozumiane jako gminy typu: wiejskiego, wiejsko-miejskiego, miejskiego lub miasta na prawach powiatu) lub przez jednostki organizacyjne JST. KRC musi być zlokalizowany w już istniejącej instytucji samorządowej. Mogą to być m.in. gminne domy kultury, biblioteki, ośrodki pomocy społecznej, centra nauki, szkoły czy inne placówki realizujące dotychczas działania na rzecz edukacji, integracji społecznej i aktywności lokalnej.

W związku z powyższym, zachęcamy do wzięcia udziału w inicjatywie.

Szczegóły na temat konkursu znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/krc-pilotaz