Fundacja Totalizatora Sportowego rozpoczęła nabór wniosków o granty w ramach drugiej edycji programów „Odpowiedzialni społecznie”, „Z kobietami-patriotkami” oraz „Polska dziś i jutro”. Nabory wniosków trwają do 31 grudnia 2024 r. lub wcześniejszego wyczerpania dostępnych środków.

Celem głównym programu „Odpowiedzialni społecznie” jest podejmowanie i wspieranie działań w zakresie dobroczynności, świadczenia pomocy społecznej i opieki socjalnej Polakom oraz uchodźcom dotkniętym konfliktem zbrojnym. Z uwagi na trwającą wojnę w Ukrainie program wspiera projekty przewidujące pomoc osobom dotkniętym tym konfliktem na różnych płaszczyznach.

Więcej informacji o tym programie znajdą Państwo pod linkiem:

 https://granty.pl/511480/

Celem programu „Z kobietami – patriotkami” jest propagowanie dziedzictwa narodowego poprzez ukazywanie historii kobiet i ich roli, jaką odgrywały w dziejach Polski, w tym także ich znaczenia i wpływu na wydarzenia historyczne. Preferowane są wnioski złożone przez lokalne organizacje działające w obszarze polskiej kultury i historii.

Więcej informacji o tym programie znajdą Państwo pod linkiem:

https://granty.pl/511664/

 

Program „Polska dziś i jutro” jest skierowany do podmiotów, którym bliskie są wartości patriotyczne i których działalność jest ukierunkowana na wspieranie kultury narodowej. Jego celem jest kształtowanie i promowanie postaw społecznych, obywatelskich i patriotycznych oraz prowadzenie działalności wychowawczej, kulturalnej i edukacyjnej na rzecz dzieci i młodzieży, a także podejmowanie działań służących rozwojowi wspólnot i społeczności lokalnych.

 

Więcej informacji o tym programie znajdą Państwo pod linkiem:

https://granty.pl/513336/

 

Termin składania wniosków - 31 grudnia 2024 (nabór ciągły)

Szczegóły poszczególnych programów można znaleźć również na stronie Fundacji Totalizatora Sportowego: https://www.fundacja.totalizator.pl/programy